SOLD

HATTAT HÂMİD [HÂMİT] AYTAÇ (1891-1982)

1350 [1934] Mavi kağıt üzerine "Nemekahu Hâmid Gufire Zunûbehû" imzalı matbu besmele. Küçük bir delik ve kat yerleri mevcut, haliyle.