PİYANGO

30 Ekim 1975. Taarruza çağıran asker heykeli, fonda ayyıldız temalı 1/2 bilet (Y)