• Cancel
    Filter
Filter

KARMA MÜZAYEDE: Kitap, Obje ve Koleksiyon Ürünleri

Müzayedemize 23 Haziran 2024 PAZAR GÜNÜ, SAAT 20:30'a kadar internet sitemiz üzerinden pey verebilirsiniz. Aynı gün, SAAT 20:32 itibariyle canlı müzayedemiz başlayacaktır. Müzayede firmamız satıcılar ile aracılar arasında aracı olup alıcı tarafından kazanılan her ürünün komisyon oranı: %20 tir.

ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 7 İŞ GÜNÜDÜR.

Tüm ürünlerin kargoda taşıma esnasında oluşabilecek hasarın sorumluluğu tamamen alıcıya aittir. Müzayede firmamız bu konuda kesinlikle sorumluluk kabul etmeyecektir. Ödemeden hemen sonra ürünleri müzayede evimizden aldırabilirsiniz. Alıcı tarafından İstanbul dışından kazanılan ürünler, çerçevelerinden ayrılıp iki parça  halinde gönderilecektir. 

Müzayedemizdeki lotların her biri müzayede süresince müzayede evimizde görülüp incelenebilir.

!!! ÖNEMLİ !!! Komisyon oranı %20 olup tutarın tamamına %20 KDV oranı eklenecektir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 7 İŞ GÜNÜDÜR.

Komisyon ya da vergi tutarları ile alakalı iadeler kesinlikle kabul edilmeyecektir, kuralların tamamı okunmuş kabul edilir

Currency Converter:
  • Category: Book
Lot: 9 » Book

İslâm tarihi (İkinci Cilt), Leon Caetano, Mütercim: HÜSEYİN CAHİT [YALÇIN], Tanin Matbaası, İstanbul, 1924.

Yayıncısının özgün cildinde, çok temiz durumda, 20x15 cm, Osmanlıca, 165-359. AEKMK - BDK - ÖZEGE; 9378 - TBTK; 7063.
İslam Tarihi orijinal adıyla, Annali dell’Islam. 1905-1926 yılları arasında Milano ve Roma’da büyük boy on cilt halinde neşredilen eser Hz. Peygamber’in hayatı ile başlar ve hicretin 40. yılına kadar gelir. Eserin tamamı, İslâm tarihinin bütününü ele alacak şekilde yirmi beş cilt olarak planlanmıştı. Caetani, 1972-1973 yıllarında ofset baskısı yapılan bu en meşhur ve en hacimli eserini, bir komisyon halinde çalışan genç İtalyan araştırmacıların hicretin her yılı için İslâm kaynaklarından yaptıkları tercümelere dayanarak yazıyor, müsveddeleri de I. Guidi, H. Lammens, C. A. Nallino, J. Horovitz, C. H. Becker, G. Levi Della Vida gibi şarkiyatçılara gönderip onların görüşlerini aldıktan sonra gerekli düzenleme ve değişiklikleri yaparak son şeklini veriyordu. Eserin dikkat çeken en önemli özelliği çok zengin bir malzemeye sahip oluşudur. Kitabın tamamı Hüseyin Cahit (Yalçın) tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş, ancak sadece hicretin 12. yılına kadar olan kısmı İslâm Tarihi adıyla yayımlanmıştır (I-X, İstanbul 1924-1927). Atatürk’ün okuduğu kitaplar arasında yer alan bu tercümenin yayımlanmayan müsveddeleri Türk Tarih Kurumu’nun yazma eserler bölümünde bulunmaktadır (nr. 134). Türk araştırmacılar, diğer çalışmalarından habersiz olarak Caetani’yi yalnız bu tercümeye dayanarak anlamaya çalıştıkları için hatalara düşmüşlerdir. M. Asım Köksal, Müsteşrik Caetani’nin Yazdığı İslâm Tarihindeki İsnad ve İftiralara Reddiye (Ankara 1961, 1986; İstanbul 1987) adlı eseriyle Caetani’nin bu kitabında mevcut, hadis ve isnad meseleleri başta olmak üzere çeşitli konulardaki görüşlerine cevap vermeye çalışmışsa da esas fikirlerini ihtiva eden eserlerini okumadığı için tenkitleri yetersiz kalmıştır. Kaynak: İslam Ansiklopedisi.

Details

Starting Bid: 250 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Lot: 10 » Book

YAZARINDAN İTHAFLI İMZALI, TIPKIBASIM SELÇUKLU TARİHİ: Adadolu Selçukluları devleti tarihi [= Histoire des seldjoukides d'Asie Mineure, Tarih-i Al-i Selçuk der Anadolu], FERİDUN NÂFİZ UZLUK, Ankara, 1952.

Özgün karton kapağında, kapakta yıpranma mevcuttur, harici temiz durumda, ilk sayfada yazarından ithaflı imzalı, tıpkı basım sayfalarının formaları açılmamıştır, 25x17 cm, Türkçe, Farsça, xii, 80, tıpkıbasım 95 sayfa, s/b resimli. Eserde
Eserin önsözünde yazar şu bilgileri verir: Şimdi sizlere, sağda asıl metni Farsçasını, solda tercemesini sunduğum bu 3. Selçuk Tarihi hakkında bilgi vermek istiyorum. Kimin tarafından yazıldığı belli olmamakla Anonim dediğimiz bu eser, bütün Selçuklular Tarihini dile getirdiği bilhassa Anadolu Selçukluları hakkında bilmediğimiz yeni bilgileri verdiği cihetle büyük değer taşır. Ahmet Tevhit beyin 1929 Maarif Vekâleti Mecmuası Sayı 17, S. 133 de anlattığına göre Selçuknâme Kırım harbi (1854-1856) sıralarında İstanbulda Fransız Elçiliği Tercemanı Şefer (Schefer, Charles, Henri, Auguste 16.XI.1820 - 3.III.1989) (1) büyük hizmetlerde bulunmakla bir gün Sultan Abdülmecit (1839-1861) Kütüphanesinde huzuruna kabul ederek iltifatta bulunur, bu Anonim Selçuk Tarihini ona hediye eder. Nizamül Mülk'ün Siyasetnamesini basan, Fransızcaya terceme eden Şefer'den Bibliothèque National'a geçen kitapa ben pek ziyade merak ediyordum, oradan alınan pasajlar ilgimi çekiyordu. Burada bazı gençler elinde onun kopyasını görmüştüm, fakat iyi okunamıyan bölümler kopyacılar elinde daha acayıp kılığa girmiş idi. Yapılacak en doğru iş, Paris büyük Elçimiz Numan Menemencioğluna müracaatla kitabın Fotografya ettirilmesi idi. Ben de o yolu tuttum. Konyalı Bekir Ağanın oğlu Topal Osman Paşa (Sadrazam ve İran Şahı Nadir hanı mağlup eden kahraman)nın torunu Namık Kemal beyin necabetli hafidi Numan Beyefendi ricamızı pek çabuk yerine getirmek lütfunda bulundu. Kendilerine ilim adına, Konya Hemşehriliği namına minnet ve şükranlarımı sunmayı borç bilirim, bu terceme onların himmetiyle hazır. lanmış oldu

Details

Starting Bid: 1,500 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Lot: 12 » Book

[TÜRKÇE'DE İLK KAPSAMLI ANSİKLOPEDİ GİRİŞİMİ] Muhitü'l-maarif [Birinci Cilt], EMRULLAH, İkdam Matbaası, Dersaadet, AH 1318 [1901].

Sonradan yapılmış, deri sırtlı bez cildinde, ciltte yıpranmalar mevcut, 421. sayfada kopukluk mevcuttur, harici temiz durumda, 25x18 cm, Osmanlıca, 639 sayfa, s/b resimli. BDK - MİL - ÖZEGE; 14158 - TBTK; 9919.
Başlangıç halinde kalmış bazı ansiklopedi çalışmalarından sonra Türkçe’de modern bir anlayışla hazırlanmaya başlanan genel konulu ilk ansiklopedi girişimidir. Sahibi ve yayımcısı İkdam’ı çıkaran Ahmed Cevdet, başmuharriri Emrullah Efendi olan eserin “Âsur Nazîr-Habal” maddesine kadar gelen 639 sayfalık I. cildi 1318’de (1900) neşredilmiştir. Emrullah Efendi “Muhîtü’l-maârif” terkibini ansiklopedi kelimesine karşılık olarak kullanmıştır.

Eserin neşrinden önceki hazırlık döneminde İkdam gazetesinde “Ansiklopedi yahut Muhîtü’l-maârif” üst başlığıyla 26 Kasım 1897 - 17 Nisan 1899 tarihleri arasında ellinin üzerinde imzasız makale çıkmıştır. Emrullah Efendi tarafından kaleme alındığı bilinen bu yazıların ilkinde (14 Teşrînisâni 1313 / 26 Kasım 1897, nr. 1208) girişilen işin mahiyeti anlatılmakta, böyle bir eserin sanat ve ilim dilinin gelişmesine sağlayacağı katkıya işaret edilmektedir. Baş tarafına “maârif-i beşeriyye”nin tanım ve sınıflandırılmasına dair uzun bir mukaddimenin konulması tasarlanan ansiklopedide her ilim ve fennin, sanat ve mesleğin tarifi, kısımları yer alacak ve ilimler etraflı şekilde ortaya konulacaktır. (Kaynak: İslam Ansiklopedisi)

Details

Starting Bid: 1,000 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Starting Bid: 2,000 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Starting Bid: 2,000 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Lot: 34 » Book

BATILILAR TARAFINDAN OSMANLILAR HAKKINDA KALEME ALINAN İLK ESERİN TIPKIBASIMI: Petit traicté de l'origine des Turcqz par Théodor Spandouyn Cantacasin, THEODORE SPANDOUYN CANTACASIN, (14??-1538), [Editör: CHARLES SCHEFER, Ernest Leroux, Paris, 1896], Başnur Matbaası, Ankara, 1971.

Yayıncısının özgün cildinde, çok temiz durumda, 18x14 cm, Fransızca, lxxvii, 398 sayfa, 7 adet s/b resim sayfası. Eserin Fransızca Schefer tarafından 1896’da hazırlanan tercümesinin 1971 tıpkıbasımıdır.
Fransızca tercümesinin Schefer tarafından hazırlanan yeni baskısı Petit traicté de l’origine des Turcqz adıyla 1896 yılında Paris’te yapılmıştır. Bu baskıda metne Schefer’in çok âlimane bir üslûpla, fakat metotsuz, çapraşık ve zor anlaşılır biçimde yazdığı yetmiş yedi sayfalık bir önsöz ile çeşitli notlar ve F. Antoine Geuffroy’un (Geuffré) ilk baskısı 1542’de yapılan Description de la court du Grand Turc adlı kitabından alınan Türkler’in fetihlerine dair bir bölüm de eklenmiştir.
Cantacasin İstanbul’a yaptığı birinci seyahatinin arkasından yazdığı Türkler hakkındaki kitabının 1519’da yayımlanan Fransızca tercümesinde, bu eseri kardeşinin mallarını kurtarmak için gittiği İstanbul’da hazırladığı ve bu hususta Osmanlı Devleti’nin ileri gelenlerinden iki kişinin kendisine yardımcı olduğu bildirilmektedir. Kitabın yeni baskısını yapan Ch. Schefer’e göre bu iki kişi Mesih Paşa (ö. 1501) ile Hersekzâde Ahmed Paşa’dır (ö. 1517). Ancak bu tahminlerden Mesih Paşa ile ilgili olanı doğru değildir. Çünkü Cantacasin İstanbul’a bu vezirin ölümünden sonra gitmiştir. Kitabın orijinal İtalyanca metni iki defa basılmıştır. İlk baskı Theodoro Spandugnino della casa regale de Cantacusini, ...delle historie et origine de principi di Turchi, ordine della corte, loro rito et costumi... (Kantakuzenos hânedanından Theodoro Spandugnino’nun Türkler’in tarihi ve hükümdarlarının menşei ile saraylarının nizamı, örf ve âdetleri hakkında...) başlığını taşımaktadır (Lucca 1550). İkinci baskı ise bir yıl sonra daha değişik bir biçimde ve metni biraz farklı olarak Floransa’da yapılmıştır. İtalyanca baskılarda, Cantacasin’in 1538’de kitabının sonuna eklediği, Mısır’da Ahmed Paşa’nın (Hain) isyanından (1524) V. Charles’ın Cezayir seferine (1535) kadar geçen dönemi içine alan bir zeyil de yer almaktadır. Yazma nüshası Paris’te Bibliothèque Nationale’de bulunan bu zeyilde Safevî Hükümdarı Şah İsmâil ile oğlu Şah Tahmasb’a da birkaç sayfa ayrılmıştır.
Schefer’in yayımladığı şekliyle Cantacasin’in kitabı iki bölümden meydana gelmektedir. Bunların birincisi, Osmanlılar’ın tarih sahnesine çıkışlarından II. Bayezid devrinin sonlarına doğru 1510 yılına kadar geçen olayları anlatan özet halinde bir tarihçedir (s. 1-55). Çok daha geniş olan ikinci kısımda ise (s. 55-264) Osmanlı devlet idaresi ve saray düzeni hakkında bilgiler verilmiştir. Türkçe ad ve unvanlar çok bozuk bir imlâ ile Rumca’yı andırır biçimde yazılmış olmakla beraber (meselâ casnatarbassi=hazinedarbaşı, spacoillains=sipahioğlanı, sillictarbassi=silâhdarbaşı ve allophasotbassi=ulûfecibaşı gibi) kitabın bu kısmı konu itibariyle daha önemlidir. Bu bölümde önce devlet teşkilâtındaki bütün makamlarla saray hizmetlileri hakkında kısa bilgiler verilmiş, daha sonra kıyafetler, oruç, hac, kadılar, dinî görüşler, nikâh, sünnet, okul, kurban gibi konular üzerinde durulmuştur. En sonda da Türkler’in yiyecekleri, cenaze törenleri, mezarları vb. hakkında açıklamalar yapılarak XVI. yüzyıl başlarındaki Türk hayatı bir yabancının görebildiği kadarıyla Batı insanına anlatılmaya çalışılmıştır.
Cantacasin’in kitabı, Schefer’in bol hâşiyelerine rağmen yeniden işlenmesi gereken önemli bir kaynaktır. Fransa ve İtalya’daki bütün yazma ve basma nüshalar gözden geçirilerek hazırlanacak tenkitli bir baskı, Osmanlılar’ın erken dönemlerinde Türk devlet teşkilâtı ile günlük hayatın Batılılar tarafından nasıl görüldüğünü ortaya koyacaktır.

Details

Starting Bid: 1,500 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning